050-6810641 drorsh18@gmail.com
מרוץ עדנים

זינוק עוד

היום(s)

:

שעה(s)

:

דקה(s)

:

השני(s)

מקצים קטגוריות – ריצה

21.1 ק״מ

כללי
מקצה מדיד
מקצה מוגבל לגילאי 16 מעלה (שנתון 2000)

קטגוריות
גברים /נשים כללי :  1/2/3
גברים/נשים : עד 18, 19-34, 35-45, 46-55, 56+

פרסים
גברים /נשים כללי :  מקום ראשון 750 ש״ח, מקום שני 500 ש״ח, מקום שלישי 250 ש״ח.

10 ק״מ

כללי
מקצה מדיד
מקצה מוגבל לגילאי 13 מעלה 

קטגוריות
גברים /נשים כללי :  1/2/3
גברים/נשים : עד 18, 19-34, 35-45, 46-55, 56+

פרסים
גברים /נשים כללי :  מקום ראשון 500 ש״ח, מקום שני 300 ש״ח, מקום שלישי 200 ש״ח.

5 ק״מ

כללי
מקצה מדיד
מקצה מוגבל לגילאי 10 מעלה (שנתון 2006 )

קטגוריות
גברים /נשים כללי :  1/2/3
קטגוריות : עד 12, 13-15, 16-18, 19-34, 35-45, 46-55, 56+

פרסים
גברים /נשים כללי :  מקום ראשון 500 ש״ח, מקום שני 300 ש״ח, מקום שלישי 200 ש״ח.

2.3 ק״מ

כללי
מקצה לא מדיד 
המקצה אינו מוגבל בגיל

קטגוריות
קטגוריות : אין

מקצים קטגוריות – רכיבה

25 ק״מ

כללי
מקצה מדיד
מקצה מוגבל לגילאי 13 מעלה 

קטגוריות
גברים /נשים כללי :  1/2/3
גברים/נשים : עד 18, 19-34, 35-45, 46-55, 56+

פרסים
גברים /נשים כללי :  מקום ראשון 750 ש״ח, מקום שני 500 ש״ח, מקום שלישי 250 ש״ח.

10 ק״מ

כללי
מקצה לא מדיד
המקצה אינו מוגבל בגיל

קטגוריות
גברים/נשים : אין

הערות :

** על מנת לזכות בפודיום יש צורך ברישום של מינימום 5 משתתפים בכל קטגוריה.
במידה ולא יהיו 5 משתתפים תאוחד הקטגוריה החסרה עם הקטגוריה הצעירה ממנה.

** משתתפים שטרם מלאו להם 18 ביום התחרות, ימלאו אישור הורים במהלך הרישום.