050-6810641 drorsh18@gmail.com
מרוץ עדנים

זינוק עוד

היום(s)

:

שעה(s)

:

דקה(s)

:

השני(s)

לוח זמנים

 

החל מ 06:00 חלוקת ערכות, צמוד למתחם הזינוק
יש להגיע עד חצי שעה לפני ההזנקה של המקצה שהינך משתתף בו.

07:00 – זינוק מקצה 21.1 ק״מ

07:45 – זינוק מקצה 25 ק״מ רכיבה

07:50 – זינוק מקצה 10 ק״מ רכיבה

07:55 – זינוק 10 ק״מ

08:00 – זינוק 5 ק״מ

08:05 – זינוק 2.3 ק״מ

 

09:45 – טקס סיום