050-6810641 drorsh18@gmail.com
מרוץ עדנים

זינוק עוד

היום(s)

:

שעה(s)

:

דקה(s)

:

השני(s)

 טופס הרשמה למרוץ עדנים

נא לעיין בתקנון ובתקנון הרישום. בהצהרת משתתף הינך מאשר/ת הסכמה לתקנון.

להרשמה ישירה באתר: live.4sport.co.il

בחלון המופיע מטה תוכלו לבחור "הרשם" למקצה הנבחר, למלא את הפרטים ולשלם. האתר מאובטח.

ההרשמה דרך האתר מסתיימת ב 11.3.18 בשעה 14:00.

ניתן יהיה להרשם ביום המירוץ במזומן בלבד.

 

 

זינוק עוד

היום(s)

:

שעה(s)

:

דקה(s)

:

השני(s)

 טופס הרשמה למרוץ עדנים

נא לעיין בתקנון ובתקנון הרישום. בהצהרת משתתף הינך מאשר/ת הסכמה לתקנון.

להרשמה ישירה באתר: live.4sport.co.il

בטבלה מטה תוכלו לבחור "הרשם" למקצה הנבחר.

 

מקצה

זמן התחלה מגיל עד גיל מחיר  

חצי מרתון

07:00 16 99 ₪100.00 הרשם

ריצה 10 ק"מ

07:55 13 99 85.00 ₪ הרשם

5 ק"מ ריצה

08:00 10 99 85.00 ₪ הרשם

2.3 ק"מ ריצה

08:05 4 99 60.00 ₪ הרשם

25 ק"מ רכיבה

07:45 13 99 ₪100.00 הרשם

10 ק"מ רכיבה

07:50 10 99 60.00 ₪ הרשם