050-6810641 drorsh18@gmail.com
מרוץ עדנים

זינוק עוד

היום(s)

:

שעה(s)

:

דקה(s)

:

השני(s)

דרכי הגעה וחניונים

פנימיית עדנים

צומת בית קמה (10 ק"מ דרומית לקרית גת, מעט אחרי סוף כביש 6 דרום) 2 דקות מהצומת. לבאים מצפון בצומת בית קמה ימינה. לבאים מדרום בצומת שמאלה.
אפשרות להגעה מצומת אשל הנשיא וצומת בית הגדי (לדרומיים), מיקום מדוייק בשילוט ביום המירוץ.

חנייה 

1. העיקרית – במועצה האזורית בני שמעון .

2. משנית – חניית אנדרטת יפתח .
במקרה הצורך חנייה במרכז המסחרי בצומת בית קמה. שילוט לכל החניות במקום.