050-6810641 drorsh18@gmail.com
מרוץ עדנים

זינוק עוד

היום(s)

:

שעה(s)

:

דקה(s)

:

השני(s)

 

מרוץ עדנים ה 6, 16.3.2018

 

לרוץ למען מטרה.

21.1 ק״מ ריצה, 10 ק״מ ריצה, 5 ק״מ ריצה, 2.3 ק״מ ריצה,

25 ק״מ רכיבה, 10 ק״מ רכיבה.

על פנימיית עדנים

עמותת עדנים מפעילה פנימייה לנערים בני 12-18 עם קשיים נפשיים ו/או רגשיים ומתמודדים עם שיקום מורכב. 

כחלק מהתהליך אותו הם עוברים, מגיעים הנערים לגיוס לצבא, לשירות לאומי או למסגרות אחרות בהתאם ליכולותיהם. 
עמותת עדנים, כחלק מקידום תחום הבריאות, שמה לה למטרה לקדם את תחום הספורט בפנימייה בכלל ועם כל נער לפי יכולותיו בפרט. זאת כנדבך נוסף בהתמודדות של כל נער ונערה. כחלק מכך – וכרצון להביא את נערי הפנימייה לפעילויות נורמטיביות ככל הניתן התחלנו לפני ארבע שנים מסורת של מירוץ שנתי של עדנים. 

מרוץ עדנים השישי במועצה אזורית בני שמעון יתקיים באזור הפנימייה ובשיתוף המועצה. 

במירוץ יתקיימו מקצי ריצה תחרותיים למרחקים של 5, 10 ו 21.1 ק"מ, מרוץ עממי למשפחות (2.3 ק"מ) ושני מקצי אופנים , האחד תחרותי למרחק של 25 ק"מ והשני עממי למרחק של 10 ק"מ. 

המרוץ ישלב בין השתתפות חניכים במרוץ עצמו כרצים לבין השתתפות כחברים משמעותיים בצוות המארגן והמוציא לפועל של המרוץ. תעשה פנייה לרצים מכל הארץ להשתתף, כאשר הסכום שייאסף מרישומם למרוץ יהווה תרומה לפעילות ספורט ייחודית בפנימייה. 
פעילות מרשימה שיצאה לדרך בעקבות המירוץ הקודם היא קבוצת ריצה של חניכי עדנים הפועלת באופן סדיר וחבריה משתתפים במרוצים שונים. 
עמותת עדנים זכתה בפרס איכות חיים מטעם יו"ר הכנסת על פעילות חינוכית מיוחדת.